Erhvervsmæglere kan ikke anvende Virksomhedslokaler.dk

Erhvervsmæglere kan ikke få adgang til Virksomhedslokaler.dk.dk´s store databaser med lokalesøgere og Virksomhedslokaler.dk´s markedsføringsprodukter og må heller ikke oprette sig på portalen (2.7 i vilkår). Da vi får mange henvendelser om emnet, har vi lavet denne info-side om baggrunden for, at erhvervsmæglere ikke har tilladelse til at anvende Virksomhedslokaler.dk.

Som udlejer eller ejendomsselskab kan du dog levere emnerne videre til en erhvervsmægler under bestemte forudsætninger - læs nederst på siden. Du kan også kontakte os her om en mæglerordning

Kort om os
Virksomhedslokaler.dk er en af Danmarks største og mest effektive portaler for markedsføring erhvervslokaler. Den koncern vi er en del af bruges af mere end 6.000 ejendomsselskaber og udlejere landet over og havde i 2017 et overskud på cirka 10 mio DKK. Vi driver søsterportaler i Danmark, Sverige og Holland - www.lokaleportalen.dk, www.verksamhetslokaler.se og www.bedrijfspandenmatch.nl.

Virksomhedslokaler.dk´s hovedprodukter:
1: Virksomhedslokaler.dk har Danmarks største kartotek med lokalesøgende virksomheder, som udlejere kan kontakte direkte. Du kan søge direkte i det kæmpestore landsdækkende kartotek her.
2: Virksomhedslokaler.dk har Danmarks mest effektive annonceringsmuligheder. Læs mere her.

Årsagerne til at erhvervsmæglere ikke længere må benytte Virksomhedslokaler.dk:
1: Uhensigtsmæssig håndtering af lokalesøgende virksomheder:
Når en lokalesøgende virksomhed anvender Virksomhedslokaler.dk, ønsker vi, at denne virksomhed får den bedst mulige oplevelse. Det betyder konkret, at den lokalesøgende virksomhed kun må blive kontaktet omkring konkrete lejemål, der passer præcist til virksomhedens ønsker. Vi har oplevet,  at de fleste erhvervsmæglere ikke respekterer dette. Således får vi ofte rapporteret, at erhvervsmæglerne "spammer" virksomhederne med lejemål, der ikke passer til deres ønsker, at erhvervsmæglerne bliver ved med at kontakte virksomheder, der allerede har sagt pænt nej og at virksomhederne uden at være blevet spurgt, ofte bliver oprettet i erhvervsmæglerens køberkartotek eller på erhvervsmæglerens nyhedsbrev. Dette er naturligvis fuldstændigt uholdbart!
2: Videresalg af vores produkt til en meget dyr pris: Virksomhedslokaler.dk leverer et ekstremt billigt og meget effektivt produkt til ejendomsselskaber og udlejere. LVirksomhedslokaler.dk er nemlig skabt ud fra en vision om at alle skal kunne markedsføre deres lokaler ekstremt billigt. Vi har oplevet at erhvervsmæglere videresælger vores produkt til ejendomsselskaber til en meget høj pris, der er mange mange gange større, end den pris som vores produkt normalt koster. Det er naturligvis fuldstændigt uholdbart, at vores produkter bruges til at få udlejere og ejendomsselskaber til at give en stor overbetaling. Erhvervsmæglere tager ofte et stort overhead, når de  annoncerer deres kunders sager i medier eller på deres egne platforme. Det er naturligvis helt uholdbart, at misbruge Virksomhedslokaler.dk på denne måde.
3: Ejendomsselskabet og udlejeren respekterer de lokalesøgende virksomheder: Vores generelle oplevelse er at ejendomsselskabet eller udlejeren har en langt mere professionel tilgang til dialogen med, og i langt højere grad respekterer de lokalesøgende virksomheder. Udlejeren kender sine lokaler bedre, er mere indlevet i lokalerne og ved, at det er en mangårig relation til lejeren, der skal opbygges. Udlejeren tjener også langt flere penge på udlejningen end erhvervsmægleren gør - og har derfor et langt højere incitament til performe på den gode måde.

Et par håndfulde erhvervsmæglere som vi har en langvarig relation til og som respekterer de lokalesøgende virksomheder har stadig lov til at benytte Virksomhedslokaler.dk

Sådan kan du få lejeemnerne leveret videre til din mægler:
Som ejendomsselskab eller udlejer har du mulighed for uden meromkostning, at få sat din profil således at beskederne om lokalesøgende virksomheder også sendes til en erhvervsmægler. Du kan kontakte os her om en mæglerordning. Du kan også blot gøre følgende:
1: Print denne side
2: 2: Send herefter siden tilbage til os i underskrevet form med info om erhvervsmægleren, herunder vedkommendes mailadresse.