Ringkøbing: Erhvervs muligheder

Ringkøbing er en erhvervsby med et bredt udvalg af virksomheder. Byen er især kendt for sin maritime industri, men der er også en stor andel af virksomheder inden for andre brancher, herunder industri, handel, service og turisme.
22. marts 2024 | Skrevet af: Leonora Jensen
Ringkøbing: Erhvervs muligheder

Ringkøbing som erhvervsby

Ringkøbing er en erhvervsby med et bredt udvalg af virksomheder. Byen er især kendt for sin maritime industri, men der er også en stor andel af virksomheder inden for andre brancher, herunder industri, handel, service og turisme.

Maritim virksomhed: Ringkøbing er en vigtig havneby med en lang tradition for maritim virksomhed. Byen er hjemsted for en række rederier, fiskerivirksomheder og skibsbygning. Den maritime industri er en væsentlig del af Ringkøbings økonomi, og den er med til at skabe arbejdspladser og velstand i byen.

Andre industrier: Udover det maritime erhverv er der også en stor andel af virksomheder i andre brancher i Ringkøbing. Byen er hjemsted for en række industrivirksomheder, herunder virksomheder inden for fødevareproduktion, maskinteknik og elektronik. Ringkøbing er også en vigtig handelsby med et stort udvalg af butikker og supermarkeder. Byen har også en stor servicesektor, som blandt andet omfatter virksomheder inden for turisme, uddannelse og sundhedsvæsen.

Erhvervsklima: Ringkøbing er en attraktiv erhvervsby med et godt erhvervsklima. Byen har en central beliggenhed i Vestjylland, og det er nemt at komme til med bil, tog og fly. Ringkøbing har desuden en veludbygget infrastruktur, der understøtter erhvervslivet.

Byen har også et godt udvalg af uddannelses- og forskningsinstitutioner, der kan bidrage til erhvervsudviklingen. Ringkøbing har blandt andet en handelsskole, en teknisk skole og et universitetscenter.

Vækst: Erhvervslivet i Ringkøbing er i vækst. Byen har en række virksomheder i vækst, og der er også et godt grundlag for at tiltrække nye virksomheder.

Ringkøbing er en attraktiv erhvervsby med en bred vifte af muligheder for erhvervslivet. Byen har en central beliggenhed, et godt erhvervsklima og et erhvervsliv i vækst.

Transportbetingelser i Ringkøbing

Ringkøbing har gode transportforhold for virksomheder. Byen ligger på E45, som er en vigtig motorvej, der forbinder Danmarks største byer. Ringkøbing har også en god togforbindelse til Aarhus og København.

Byen har også en række havne, der giver adgang til både land og hav. Ringkøbing Fjord er en vigtig transportvej for gods og passagerer.

Transportforhold i Ringkøbing er derfor med til at gøre byen til en attraktiv beliggenhed for virksomheder, der ønsker at transportere deres varer eller medarbejdere nemt og effektivt.

Her er en oversigt over de forskellige transportmuligheder i Ringkøbing:

 • Vejtransport: Ringkøbing ligger på E45, som er en vigtig motorvej, der forbinder Danmarks største byer. Der er også en række mindre veje, der forbinder byen med de omkringliggende kommuner.
 • Togtransport: Ringkøbing har en god togforbindelse til Aarhus og København. Der er to daglige afgange til hver by.
 • Havnetransport: Ringkøbing har en række havne, der giver adgang til både land og hav. Ringkøbing Fjord er en vigtig transportvej for gods og passagerer.

Ringkøbing er en vigtig erhvervsby i Vestjylland, og byen har gode transportforhold, der er med til at gøre byen til en attraktiv beliggenhed for virksomheder.

Vigtige tal om Ringkøbing (2023)

Her er nogle af de vigtigste tal, der beskriver Ringkøbing og Ringkøbings erhvervsliv:

Ringkøbing som by

 • Indbyggertal: 15.259 (2023)
 • Areal: 19,8 km²
 • BNP: 1,7 mia. kr. (2022)

Ringkøbings erhvervsliv

 • Antal virksomheder: 1.400 (2023)
 • Antal ansatte: 7.500 (2023)
 • Omsætning: 10,5 mia. kr. (2022)

Vigtigste økonomiske sektorer

 • Handel: 25% af omsætningen
 • Branche: 20% af omsætningen
 • Turisme: 15% af omsætningen

Vækst

 • Omsætningen i Ringkøbings erhvervsliv er i 2022 steget med 5 %.
 • Antallet af medarbejdere i Ringkøbings erhvervsliv er i 2022 steget med 2 %.

Disse tal viser, at Ringkøbing er en velstående by med et stærkt erhvervsliv. Byen har en bred vifte af virksomheder, der er repræsenteret i alle hovederhvervene. Ringkøbings erhvervsliv vokser, og byen har et godt udgangspunkt for at fortsætte med at vokse i fremtiden.

Her er nogle specifikke tal, der er værd at fremhæve:

 • Handel: Ringkøbing er et vigtigt handelscentrum for området, og byen har en række butikker, supermarkeder og stormagasiner. Detailomsætningen i Ringkøbing var i 2022 på 3,5 milliarder kroner.
 • Branche: Ringkøbing har en række industrivirksomheder, der producerer varer som fødevarer, møbler og metalprodukter. Omsætningen i branchen i Ringkøbing var i 2022 på 4 milliarder kroner.
 • Turisme: Ringkøbing er et populært turistmål, og byen har en række virksomheder, der betjener turister. Omsætningen i turisme i Ringkøbing var i 2022 på 3 mia.

Disse tal viser, at de tre vigtigste industrier i Ringkøbing alle er i vækst.

Ringkøbings største virksomheder

Ringkøbing Landbobank er en dansk bank med hovedkontor i Ringkøbing, Danmark. Banken blev grundlagt i 1849 og er en af Danmarks største landbrugsbanker. Banken har mere end 100 filialer i hele Danmark og beskæftiger omkring 1.300 medarbejdere.

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S er en kommunalt ejet virksomhed, der leverer spildevandshåndtering til Ringkøbing-Skjern Kommune. Virksomheden blev grundlagt i 1972 og har over 40.000 kunder. Virksomheden beskæftiger omkring 50 medarbejdere.

Skjern Bank A/S er en dansk bank med hovedkontor i Skjern, Danmark. Banken blev grundlagt i 1876 og er en af Danmarks største andelsbanker. Banken har mere end 30 afdelinger i Vestjylland og beskæftiger omkring 500 medarbejdere.

Vestjylland Forsikring GS er et forsikringsselskab med hovedsæde i Ringkøbing. Selskabet blev grundlagt i 1853 og er et af Danmarks største forsikringsselskaber. Virksomheden har over 100.000 kunder og beskæftiger omkring 200 medarbejdere.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. er en andelsforening med hovedsæde i Ringkøbing. Virksomheden blev grundlagt i 1885 og er et af Danmarks største energiselskaber. Virksomheden leverer el, vand og varme til mere end 40.000 kunder i Vestjylland. Virksomheden beskæftiger omkring 500 medarbejdere.

Samlet set er disse virksomheder vigtige virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune. De er med til at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i området.

Bydele af Ringkøbing

Ringkøbing er opdelt i følgende bydele:

Gammel by er den ældste del af Ringkøbing og er omgivet af volde. Bydelen er hjemsted for mange historiske bygninger, herunder Ringkøbinghus, Ringkøbing Kirke og Torvet.

Byens centrum er et moderne kommercielt og forretningscenter med en række butikker, restauranter, kontorer og hoteller. Bydelen er også hjemsted for Ringkøbing-Skjern Kommunes administration.

Den østlige del af byen er en blanding af bolig-, erhvervs- og uddannelsesinstitutioner. Bydelen huser Ringkøbing Gymnasium, Ringkøbing Handelsskole og Ringkøbing Tekniske Skole.

Det vestlige distrikt er en nyere bydel med en række bolig- og erhvervsområder. Bydelen huser Ringkøbing Fjordcenter og Ringkøbing Idrætscenter.

Naturdistriktet Ringkøbing K er en ny bydel beliggende ud til Ringkøbing Fjord. Bydelen er under udvikling og vil i fremtiden være hjemsted for en række boliger, erhverv og rekreative faciliteter. Bydelen er designet til at være bæredygtig og vil blandt andet udnytte regnvand til at dække vandbehovet.

Erhvervsområder og arbejdspladser i Ringkøbing

Ringkøbing har et stærkt erhvervsliv med en bred vifte af virksomheder. De vigtigste erhvervsområder i Ringkøbing er:

 • Handel: Ringkøbing er et vigtigt handelscentrum for området, og byen har en række butikker, supermarkeder og stormagasiner.
 • Branche: Ringkøbing har en række industrivirksomheder, der producerer varer som fødevarer, møbler og metalprodukter.
 • Turisme: Ringkøbing er et populært turistmål, og byen har en række virksomheder, der betjener turister.

Handel er en vigtig erhvervssektor i Ringkøbing, og byen har en række butikker, supermarkeder og stormagasiner. Byen er et vigtigt handelscentrum for området, og den tiltrækker kunder fra hele Vestjylland.

Industri er en anden vigtig erhvervssektor i Ringkøbing, og byen har en række industrivirksomheder, der producerer varer som fødevarer, møbler og metalprodukter. Byens beliggenhed ved Ringkøbing Fjord giver adgang til både land og hav, hvilket er en fordel for industrivirksomheder.

Turisme er et voksende erhvervsliv i Ringkøbing, og byen er et populært turistmål. Byen har en række attraktioner, herunder Ringkøbing Fjord, Ringkøbinghus og Ringkøbing Kirke. Byen tiltrækker turister fra hele Danmark og udlandet.

Udover disse tre vigtigste erhvervsområder er der også en række andre erhverv i Ringkøbing. Byen har blandt andet en række servicevirksomheder, sundhedsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kontorlokaler i Ringkøbing

Ringkøbing har en række kontorområder, der huser en række forskellige virksomheder. De vigtigste kontorområder i Ringkøbing er:

 • Bymidten: Bymidten er et vigtigt erhvervs- og erhvervscenter med en række kontorer, boligselskaber fra alle brancher.
 • Østdistrikt: Det østlige distrikt er også hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra forskellige brancher.
 • Western District: Det vestlige distrikt er hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra industri- og teknologisektoren.

Byens centrum er det vigtigste kontorområde i Ringkøbing, og det huser virksomheder fra alle brancher. Distriktet er hjemsted for en række historiske bygninger, der giver et unikt miljø for kontorvirksomheder.

Det østlige distrikt er også hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra forskellige brancher. Bydelen ligger tæt på Ringkøbing-Skjern Kommunes administration og en række uddannelsesinstitutioner.

Det vestlige distrikt er hjemsted for en række kontorer, der huser virksomheder fra industri- og teknologisektoren. Bydelen ligger tæt på Ringkøbing Fjord og giver gode muligheder for transport og logistik.

Find kontor til leje i Ringkøbing

Shoppingområder i Ringkøbing

Ringkøbing har en række indkøbsområder, der rummer et bredt udbud af butikker. De vigtigste indkøbsområder i Ringkøbing er:

 • Torvet: Torvet er Ringkøbings centrale plads og huser en række butikker, restauranter og caféer.
 • Bymidten: Bymidten er et vigtigt erhvervs- og erhvervscenter med en række butikker, der huser virksomheder fra alle brancher.
 • Østdistrikt: Det østlige distrikt er også hjemsted for en række butikker, der huser virksomheder fra forskellige brancher.

Pladsen er det vigtigste indkøbsområde i Ringkøbing, og det er hjemsted for en række traditionelle butikker, der sælger mad, tøj og andre varer. Pladsen er også et populært sted for turister at besøge.

Byens centrum er et andet vigtigt shoppingområde i Ringkøbing, og det rummer en række butikker, der sælger alt fra dagligvarer til elektronik. Byens centrum er også hjemsted for en række stormagasiner og modebutikker.

Det østlige distrikt er også hjemsted for en række butikker, der sælger et bredt udvalg af varer. Bydelen ligger tæt på Ringkøbing-Skjern Kommunes administration og en række uddannelsesinstitutioner.

Find butik til leje i Ringkøbing

Shopping i Ringkøbing

I Ringkøbing er der følgende butikker:

Firkant

 • Føtex: Stort supermarked med et bredt udvalg af dagligvarer og non-food.
 • Meny: Supermarked med fokus på lokale varer.
 • Grønttorvet: Plads med et bredt udvalg af friske grøntsager, frugt og blomster.
 • Ringkøbing Boghandel: Boghandel med et stort udvalg af bøger, blade og legetøj.
 • Ringkøbing ur og Smykker: Ur- og smykkebutik med et bredt udvalg af ure, smykker og andet tilbehør.

Centrum

 • Kvickly: Stort supermarked med et bredt udvalg af dagligvarer og non-food.
 • Elgiganten: Elektronikbutik med et bredt udvalg af elektronikprodukter.
 • JYSK: Boligtekstil og boligbutik med et bredt udvalg af møbler, boligtekstiler og andre boligvarer.
 • Normal: Discountbutik med et bredt udvalg af dagligvarer og non-food til lave priser.
 • H&M: Modebutik med et bredt udvalg af tøj, sko og accessories til kvinder, mænd og børn.

Østre distrikt

 • Jysk Bilcenter: Bilforhandler med et bredt udvalg af nye og brugte biler.
 • Administration af Ringkøbing-Skjern Kommune: Administration for Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Ringkøbing Gymnasium: Gymnasium med et bredt udvalg af uddannelser.
 • Ringkøbing Handelsskole: Handelsskole med et bredt udvalg af uddannelser.
 • Ringkøbing Tekniske Skole: Teknisk skole med et bredt udvalg af uddannelser.

Andre butikker

Udover disse butikker er der også en række andre butikker i Ringkøbing, bl.a.

 • Børne- og babytøjsforretninger
 • Sports- og fritidsbutikker
 • Husholdningsartikler og boligindretningsbutikker
 • Gave- og interiørbutikker
 • Frisører og skønhedssaloner
 • Restauranter og caféer

Ringkøbing er et attraktivt sted at handle, da byen byder på et bredt udvalg af butikker, der dækker alle behov.

Lager- og logistikområder i Ringkøbing

Ringkøbing har et godt udgangspunkt for logistik, da byen ligger ved Ringkøbing Fjord og har gode forbindelser til land og hav. De vigtigste logistikområder i Ringkøbing er:

 • Ringkøbing Fjord: Ringkøbing Fjord giver adgang til både land og hav, hvilket er en fordel for logistikvirksomheder. Fjorden bruges til transport af varer, herunder fødevarer, møbler og metalvarer.
 • Ringkøbing Havn: Ringkøbing Havn er en vigtig havn for gods- og persontransport. Havnen er forbundet med både de danske øer og resten af Europa.
 • Østdistrikt: Østkvarteret er hjemsted for en række logistikvirksomheder, herunder transportvirksomheder, lagervirksomheder og distributionsvirksomheder.

Ringkøbing Fjord er en vigtig transportvej for logistikvirksomheder. Fjorden bruges til transport af varer, herunder fødevarer, møbler og metalvarer. Fjordens beliggenhed nær Ringkøbing giver gode muligheder for at transportere varer til og fra både land og hav.

Ringkøbing Havn er en vigtig havn for gods- og passagertransport. Havnen er forbundet med både de danske øer og resten af Europa. Havnen bruges til at transportere en lang række varer, herunder fødevarer, møbler og metalvarer.

Det østlige distrikt er hjemsted for en række logistikvirksomheder, herunder transportvirksomheder, lagervirksomheder og distributionsvirksomheder. Bydelen ligger tæt på Ringkøbing Fjord og giver gode muligheder for godstransport.

Ringkøbing er et attraktivt sted for logistikvirksomheder, da byen byder på gode muligheder for transport og logistik.

Find lager til leje i Ringkøbing