Vilkår for Virksomhedslokaler.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@virksomhedslokaler.dk.

Fremhævede pointer

Servicen er en business-to-business service og er derfor kun til erhvervsmæssig brug. Vores brugere vil kun leje lokaler af virksomheder og vil kun udleje lokaler til virksomheder. Det betyder at du skal repræsentere en virksomhed for at anvende servicen. Du må ikke anvende servicen som privatperson eller i privat øjemed.

En central del af Servicen består af en lokalesøgemaskine, som dels skabes ved at Lokaleudbydere annoncerer deres ledige lokaler, og dels skabes igennem robotcrawling og indeksering af mange hundrede hjemmesider med mange tusinde lokaler mange gange hver dag. Søgemaskinen giver således en konstant opdateret oversigt over ledige lokaler, hvor betalende brugere får adgang til den samlede database. Derved spares brugerne for store mængder af tid, hvor de ellers skulle researche sig frem til samtlige relevante hjemmesider og konstant skulle lave søgninger på disse sider, for at identificere nye lokaler der bliver udbudt. Det er vores naturlige mål at samle så mange lokaler som muligt og gøre søgemaskinen så komplet som muligt, for på den måde at give vores brugere et så stort overblik over ledige lokaler som muligt. Lokalerne i Søgemaskinen hentes derfor fra i princippet alle kilder, som vi opfatter som lødige. Det understreges, at der som regel ikke foreligger en aftale om crawling med de lokaleudbydere der henvises til. 

Du skal være Betalingsbruger for at få adgang til størstedelen af vores service. Som Betalingsbruger tegner du et løbende abonnement, som du altid kan stoppe til udgangen af en abonnementsperiode. Det er ikke muligt at tilkøbe adgang til information om lokalerne stykvist eller i form af klippekort eller lignende. Abonnementet har ingen binding udover den aktuelle periode og løber ugentligt, da korte abonnementsperioder medfører en høj fleksibilitet som passer optimalt til lokalesøgnings-processen.

Det understreges at der kan være fejl i søgemaskinen. Se beskrivelsen af baggrunden for fejl her. På alle lokalerne er der en rapporteringsfunktion, hvor en bruger hurtigt kan rapportere, hvis der er en datafejl i lokalerne, eller hvis kilden der linkes til, ikke fungerer.

1. Generelt
1.1

Disse vilkår, herefter benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.virksomhedslokaler.dk, herefter benævnt "Servicen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Servicen og er gældende mellem Virksomhedslokaler.dk: SHG Medier ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 38854925 (herefter "Virksomhedslokaler.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Servicen. Ved en "Betalingsbruger" forstås en Bruger, der har tilkøbt en abonnementsydelse som giver en række ekstra fordele. Disse fordele er beskrevet i punkt 3.2 for lokalesøgere, og i punkt 4.5 for lokaleudbydere.
1.2
Servicen er en business-to-business service og er derfor kun til erhvervsmæssig brug. Vores brugere vil kun leje lokaler af virksomheder og vil kun udleje lokaler til virksomheder. Det betyder at du skal repræsentere en virksomhed for at anvende servicen. Du må ikke anvende servicen som privatperson eller i privat øjemed. Anvender du alligevel servicen som privatperson eller i privat øjemed, betragter vi det som alvorligt misbrug og vil som udgangspunkt overlade sagen til vores advokat med henblik på at gøre et erstatningskrav gældende. En stor del af den værdi servicen leverer til brugerne er en vished for at alle andre brugere på platformen repræsenterer en virksomhed og dermed anvender servicen til erhvervsmæssig brug. Det forringer dermed værdien af servicen, og dermed servicens mulighed for at genere omsætning, hvis en bruger anvender servicen som privatperson eller i privat øjemed. Denne omkostning vil gøres gældende i en evt. erstatningssag.
1.3
Det er forbudt for virksomheder i betalingsstandsning eller for konkursramte virksomheder at oprette sig på Servicen, da Servicen ikke ønsker at koble andre Brugere sammen med dårlige betalere. Servicen forbeholder sig derfor ret til uden nærmere varsel at lukke profiler, der er oprettet med mailadresser eller hjemmesider, som er ejet af konkursramte virksomheder eller virksomheder i betalingsstandsning. Virksomheder der går konkurs eller i betalingsstandsning efter oprettelse på Servicen forpligter sig til at informere Servicen herom med det samme.
1.4
Servicen er dels en automatisk markedsplatform, hvor Brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af lokaler eller lokalesøgeannoncer, hvor lokaleudbydere og lokalesøgere kan rekvirere hinandens kontaktinformationer og hvor Brugere kan tilgå relevante søgeresultater i form af lokaler eller lokalesøgere. Da Servicen er en markedsplatform, som fungerer som et mødested mellem lokaleudbydere og lokalesøgere, skal Brugeren angive korrekte kontaktoplysninger. Brugeren er forpligtet til at angive sit navn og sin email-adresse korrekt. Hvis Brugeren har et virksomhedsnavn, er Brugeren forpligtet til at angive dette korrekt. Hvis Brugeren har et CVR-nummer, er Brugeren forpligtet til at angive dette korrekt. Oplysningerne angives ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, herefter vælge fanen "Kontoindstillinger", trykke på knappen "Dine data" og udfylde felterne. Brugeren må ikke oprette mere end én profil på Servicen uden forudgående aftale.
1.5
Servicen er dels en søgemaskine, som via robotcrawling og indeksering indsamler ledige lokaler fra frit tilgængelige hjemmesider. De lokaler der stammer fra robotcrawling angives med en mindre mængde data, hvorefter brugeren linkes videre til den originale kilde. Mængden af data, der angives på det enkelte søgeresultat, afhænger af tilgængeligheden og kvaliteten af data på den originale kilde.
1.6
Funktionalitet for lokalesøgere: Servicen har mange elementer for lokalesøgere, herunder A: Servicen er dels en søgemaskine, som giver lokalesøgere overblik over de ledige lokaler, der er på markedet på et givent tidspunkt. Hvis lokalesøgeren vil vide mere om lokalet, sendes lokalesøgeren videre til den originale kilde. B: Servicen er dels et annoncemedie, hvor Lokaleudbydere kan oprette deres lokaler. Her modtages en mail med lokaleudbyderens kontaktinformationer, hvis lokalesøgeren ønsker yderligere information. C: Servicen notificerer per mail lokalesøgeren om nye lokaler der udbydes. D: Servicen giver lokalesøgerne mulighed for at oprette en lokalesøgerannonce, hvor lokalesøgerens ønsker til nye lokaler beskrives, således at lokaleudbyderen kan kontakte lokalesøgeren med relevante matches. (Se punkt 3.2 for en gennemgang af hvilke services man får som lokalesøger får henholdsvis som almindelig Bruger og som Betalingsbruger). Det understreges, at Servicen kun medierer automatisk kontaktinformation mellem lokalesøgere og lokaleudbydere, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler, der indgås mellem Brugere af Servicen. 
1.7
Funktionalitet for lokaleudbydere: Servicen har mange elementer for lokaleudbydere. A: Man kan oprette en annonce for sine ledige lokaler. B:  Man kan kontakte lokalesøgere, der har oprettet en lokalesøgeannonce, via lokalesøgerkartoteket. Ved kontakt til en lokalesøger via lokalesøgerkartoteket modtages kontaktinformationer til lokalesøgeren via en mail der sendes til lokaleudbyderen. C: Servicen notificerer per mail lokaleudbyderen om nye lokalesøgere der laver en lokalesøgerannonce. (Se punkt 4.5 for en gennemgang af hvilke services man får som lokaleudbyder henholdsvis som almindelig Bruger og som Betalingsbruger). Det understreges, at Servicen kun medierer automatisk kontaktinformation mellem lokalesøgere og lokaleudbydere, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler der indgås mellem brugere af Servicen. 

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Servicen.
2.2
Oprettede brugere modtager automatisk de service-mails, der er basale for Servicens funktionalitet, herunder fx fakturamails, bekræftelsesmails, mails vedrørende optimering af profil og matchmails der giver brugeren besked om nye lokaler eller lokalesøgere, som passer til brugerens søgeagenter. Derudover kan brugeren ved oprettelsen tilvælge at modtage mails om Servicens produkter. Som Bruger kan man afmelde de forskellige typer servicemails (minus de lovpligtige mails som fx fakturamails), og mails om Servicens produkter ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge fanen "Kontoindstillinger", trykke på knappen "Mailindstillinger". Som Bruger kan man også altid klikke på det link, der befinder sig i bunden af alle mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til siden "Mailindstillinger". Mails må ikke videresendes til andre.
2.3
Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil, hvilket sker på siden "Deaktivér din brugerprofil". Siden ses ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge Fanen "Kontoindstillinger" og klikke på knappen "Deaktivér din brugerprofil" (Brugeren skal være logget ind).
2.4
Servicen anvender cookies til mange nødvendige funktioner, til at forbedre brugeroplevelsen, og til marketingmæssige og statistiske formål. Ved første besøg på siden vælger brugen hvilke cookies der må anvendes. Servicen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Servicen. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Servicen, eller ændre sine valg om hvilke cookies der må anvendes. Se en detaljeret beskrivelse af Servicens cookiepolitik.
2.5
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Servicen, og Brugeren accepterer, at Servicen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Servicen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører forhold, hvortil der kræves samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Servicen. 
2.6
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Servicen. Som Bruger kan man deaktivere sin konto ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge fanen "Kontoindstillinger", klikke på knappen "Deaktivér din brugerprofil" og følge anvisningerne.
2.7
Som Bruger af Servicen er du naturligvis velkommen til at bedømme servicen på diverse bedømmelses-tjenester. Der gives dog ikke noget incitament til eller belønning for en bedømmelse af vores service. Der gives heller ikke hverken direkte eller indirekte betaling for en bedømmelse af Servicen.

3. For lokalesøgere
3.1
En lokalesøger er en person, der repræsenterer en virksomhed og aktuelt leder efter et nyt lokale. Kun lokalesøgere må oprette sig som lokalesøgere på Servicen. Det understreges, at man ikke må oprette sig som lokalesøger uden at man er reelt søgende efter lokaler og fx bare for at orientere sig på markedet, da man dermed kan spilde andre brugeres tid. Brugeren skal sikre, at lokalesøgerannoncens indhold er retvisende og sandfærdigt. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv) i en lokalesøgerannonce. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på, at en lokalesøgerannonce indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil lokalesøgerannoncen blive deaktiveret med det samme. Servicen har ret til at gengive hele lokalesøgerannoncens indhold på Virksomhedslokaler.dk, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Lokalesøgerannoncen skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at lokalesøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Lokalesøgeren får disse services uden at betale: Lokalesøgeren kan lave en lokalesøgerannonce. lokalesøgeren kan få besked om relevante lokaler per mail. Lokalesøgeren kan kontakte de lokaleudbydere, der har opgraderet til Betalingsbruger. Lokalesøgeren får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: Lokalesøgerens lokalesøgerannonce bliver placeret højere i søgeresultaterne. Lokalesøgeren får hurtigere mail-besked om de mest eftertragtede lokaler. Lokalesøgeren får adgang til alle lokaler i Servicen (hvis et lokale er lagt op af en lokaleudbyder, får lokalesøgeren dennes kontaktinfo, hvis et lokale er hentet ind af crawleren kan lokalesøgeren gå til originalkilden). Servicen kan dog udbyde discountprodukter, som omfatter færre fordele.
3.3
Ved oprettelse som lokalesøger er Brugeren forpligtet til at indrykke en lokalesøgerannonce indeholdende en beskrivelse af det ønskede lokale inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.4
Lokalesøgeren kan lægge et foto på sin lokalesøgerannonce. Det er lokalesøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Servicen, herunder at det ikke er af seksuel karakter og at lokalesøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Servicen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet uden varsel så snart Servicen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Lokalesøgeren kan blive kontaktet af lokaleudbydere per mail og telefon i følgende situationer: Hvis man som lokalesøger opretter en lokalesøgerannonce, kan man blive kontaktet af lokaleudbydere med tilbud på erhvervslokaler der matcher ønskerne i lokalesøgerannoncen. Hvis man som lokalesøger rekvirerer information om en lokaleannonce, kan man blive kontaktet af lokaleudbyderen, samt af andre lokaleudbydere med tilsvarende lokaler der minder meget om lokalerne i den lokaleannonce som man som lokalesøger har rekvireret yderligere info om. Hvis lokalesøgeren ikke ønsker at blive kontaktet af lokaleudbydere i forbindelse med rekvirering af information om lokaleannoncer, kan dette fravælges ved at sende en mail til support@virksomhedslokaler.dk. Husk at afvente bekræftelse,før du igen anvender Servicens lokale-database.
3.6
Lokalesøgeren accepterer, at Servicens lokale-database ikke kan være 100 procent opdateret, og at der kan forekomme fejl i en mindre del af søgeresultaterne eller annoncerne. Der kan være flere årsager til fejl, herunder: Dels kan en lokaleudbyder, der har oprettet en lokaleannonce på Servicen, eksempelvis glemme at inaktivere annoncen, når lokalet ikke længere er ledigt. Dels kan det ikke undgås, at et lokale nedtages fra en ekstern hjemmeside i en kortvarig periode, før Servicens robot besøger hjemmesiden, hvor lokalet annonceres. Dels kan det ikke undgås, at lokaler, der ikke længere er på markedet, fortsat vises som ledige på eksterne hjemmesider, fordi webmasteren på den eksterne hjemmeside har glemt at opdatere denne.
3.7
Servicen har ikke noget inmailsystem, som gør det muligt for udbyderen at være anonym. I stedet modtages udbyderens kontaktinfo direkte. Det kan enten være i form af et link til den hjemmeside, hvor udbyderen har annonceret sine lokaler, eller det kan være i form af direkte kontaktinfo, hvis udbyderen har oprettet en brugerprofil og har oprettet sit lokale direkte på platformen. Det understreges at servicen kun leverer udbyderens kontaktinformationer. Servicen tager således ikke ansvar for at at udbyderen vender tilbage på henvendelser inden for et bestemt tidsrum.

4. For lokaleudbydere
4.1
En lokaleudbyder er en virksomhed (fx private lokaleudbydere, ejendomsmæglere og advokater), der har ret til at mediere et ledigt lokale. Lokaleudbydere må kun annoncere lokaler, som de enten selv har ejendomsret over eller hvor lokaleudbyderen har en utvetydig skriftlig dokumenteret ret til at annoncere lokalet .Ved oprettelse af en konto som lokaleudbyder, forpligter Brugeren sig til udelukkende at rette henvendelse til potentielle lokalesøgere med tilbud om lokaler som Brugeren har ret til at mediere, og som matcher den pågældende lokalesøgers ønsker og behov som oplyst i lokalesøgeannoncerne på Servicen.
4.2
Servicen er en business-to-business service og er derfor kun til erhvervsmæssig brug. Vores brugere vil kun leje lokaler af virksomheder og vil kun udleje lokaler til virksomheder. Det betyder at du skal repræsentere en virksomhed for at anvende servicen. Du må ikke anvende servicen som privatperson eller i privat øjemed.
4.3
Det er lokaleudbyderens fulde ansvar, at information og data i lokaleudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Lokaleudbyderen indestår for, at lokaleudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Servicen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet, så snart Servicen bliver gjort opmærksom på dette. Servicen har ret til at gengive hele eller dele af lokaleannoncens indhold på Virksomhedslokaler.dk, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv.) i annoncer. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på annoncer, der indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil brugerens profil blive deaktiveret med det samme. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når lokalet ikke længere er ledigt.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til lokalesøgere, har lokaleudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Lokaleudbydere får disse services uden at betale: Lokaleudbyderen kan oprette en lokaleannonce, hvor lokalesøgere der er Betalingsbrugere kan kontakte lokaleudbyderen. Lokaleudbyderen får besked per mail ​om relevante lokalesøgere, der har oprettet en lokalesøgeannonce. Lokaleudbyderen kan kontakte de lokalesøgere der har lavet lokalesøgerannoncer og samtidig har opgraderet til Betalingsbruger Lokaleudbydere får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: Lokaleudbyderens lokaleannonce placeres højere i søgeresultaterne. Alle lokalesøgere (uanset om lokalesøgeren er oprettet som Betalingsbruger eller ej) kan kontakte lokaleudbyderen via dennes annonce. Lokaleudbyderen kan kontakte alle lokalesøgere, der har oprettet en lokalesøgeannonce. Servicen kan dog udbyde discountprodukter, som omfatter færre fordele.
4.6
Når en lokaleudbyder opretter en lokaleannonce, kan lokaleudbyderen kontaktes per mail eller telefon af lokalesøgerne. 

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Servicen er dels en søgemaskine, som via crawling indsamler ledige lokaler fra frit tilgængelige hjemmesider, og dels en automatisk platform med brugergenereret indhold, hvor lokalesøgere og lokaleudbydere annoncerer lokaler og lokaleønsker. Servicen er alene formidler af indholdet på Servicen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Servicens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Servicen er ikke ansvarlig for, at kontaktdata leveret af Servicen vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne, og har ikke indflydelse på hvem udbyderen vælger at udleje sine lokaler til. Det understreges, at Servicen kun medierer automatisk kontaktinformation mellem lokalesøgere og lokaleudbydere, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler der indgås mellem brugere af Servicen. 
5.3 
I de tilfælde hvor Servicen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Servicen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.
5.4
Brugeren er personligt ansvarlig for den information som Brugeren publicerer i Servicen.
5.5
Servicen er proaktivt optimeret til de mest udbredte browsere: Chrome, Safari, Edge og Firefox. Servicen er ikke proaktivt optimeret til marginale browsere med en mindre markedsandel, udgåede browsere eller browsere under udfasning. Fx er søgemaskinen ikke proaktivt optimeret til Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi mv. Hvis Servicen gøres opmærksom på mangelfuld præsentation af søgemaskinen i en browser uanset type, vil Servicen dog reaktivt rette fejlen, hvis det er muligt.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores persondatapolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Servicen.
6.2
Servicen anvender funktioner og indhold fra Google Maps. Anvendelse af disse funktioner er underlagt Google Maps' til enhver tid gældende vilkår (https://maps.google.com/help/terms_maps.htm og privatlivspolitik (https://www.google.com/policies/privacy).

7.. Handelsbetingelser og betaling
7.1
Indholdet af Servicens digitale produkter for lokalesøgere og lokaleudbydere er beskrevet i punkt 3.2 og punkt 4.5 herover. Betaling af alle digitale produkter sker online med betalingskort. Alle digitale produkter er i abonnementsform. Alle priser på Servicen er angivet eksklusiv moms.
7.2
Både lokalesøgere og lokaleudbydere kan oprette en Brugerkonto og få forskellige services uden betaling (se 3.2 og 4.5). Brugere kan vælge at opgradere til Betalingsbruger, som er en abonnementsydelse, der giver en række ekstra fordele. Det er ikke muligt at tilkøbe adgang til information om lokalerne stykvist eller i form af klippekort eller lignende. Abonnementet har ingen binding udover den aktuelle periode og løber ugentligt, da korte abonnementsperioder medfører en høj fleksibilitet som passer optimalt til lokalesøgnings-processen.
7.3
Sådan kan du eksempelvis købe et Betalingsbruger-abonnement: Opret en Brugerkonto eller log ind på en eksisterende Brugerkonto. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind), vælg "Kontoindstillinger", og vælg herefter "Bliv betalingsbruger". Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at Servicen automatisk må foretage betaling, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. Indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser.
7.4
Aktuelle abonnementspriser for lokalesøgere: Prisen ved førstegangskøb er 25 kr. + moms for den første dag og herefter 500 kr. + moms per 7 dage i løbende abonnement. Prisen for abonnementet er omregnet ca. gennemsnitligt  2.173 kr. + moms per måned. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 24 timer, betales mindsteprisen på 25 kr. + moms. Der er ingen binding på abonnementet udover den aktuelle abonnementsperiode. Servicen kan potentielt tilbyde brugere alternative produkter (andet produktindhold, anden pris) på baggrund af oplysninger om brugerens aktivitetsniveau (mailmodtagelsesprofil, deaktivering), oplysninger om tidligere køb og abonnementsstatus (aktiv/inaktiv). Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.5
Aktuelle abonnementspriser for lokaleudbydere: Prisen ved førstegangskøb er 59 kr. + moms for den første dag og herefter 590 kr. + moms per 7 dage i løbende abonnement. Prisen for abonnementet er omregnet ca. gennemsnitligt 2.564 kr. + moms per måned. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 24 timer betales mindsteprisen på 59 kr. + moms. Der er ingen binding på abonnementet udover den aktuelle abonnementsperiode. Servicen kan potentielt tilbyde brugere alternative produkter (andet produktindhold, anden pris) på baggrund af oplysninger om brugerens aktivitetsniveau (mailmodtagelsesprofil, deaktivering), oplysninger om tidligere køb og abonnementsstatus (aktiv/inaktiv). Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.6
Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Servicen forsøge at foretage betalingen igen i en periode for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet, således at Brugeren ikke mister de fordele som Brugeren forventer at modtage, eksempelvis at Brugeren får hurtig besked om nye lokaler, der kommer på markedet. 
7.7
Ved køb af produkter på Servicen fremsendes via mail en kvittering for den indgåede aftale og købet, som indeholder en beskrivelse af aftalen, oplysninger om aftalens parter (i form af Brugerens email-adresse og Servicens navn, mail og telefonnummer), samt datoen for aftalens indgåelse (som fremgår af mailens datering). Servicen opbevarer en kopi af den fremsendte aftale. Aftalen indgås på dansk.
7.8
Hvis Brugerens betalingsmiddel udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle abonnementsperiode. 
7.9
På siden ”Fakturaer mv.” kan alle fakturaer hentes. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.".
7.10
Sådan opsiges et abonnement: Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.". Tryk herefter på knappen "Adgangsprogram". Følg vejledningen på den side der fremkommer ved klik på knappen ”Adgangsprogram”. Et abonnement kan også opsiges ved at sende en mail til support@virksomhedslokaler.dk. Når Brugeren opsiger abonnementet, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og Betalingsbrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. Når abonnementet opsiges, fremsendes der en mail til Brugeren med bekræftelse af opsigelsen. Hvis denne bekræftelsesmail ikke er fremsendt, er opsigelsen ikke registreret. Det er Brugerens ansvar at kontrollere at Brugeren har modtaget bekræftelsesmailen, og at kontakte Servicen hvis Brugeren ikke har modtaget bekræftelsesmailen. 

8. Brugerens brug og misbrug af Servicen
8.1

Misbrug af Servicen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Servicen ret til at lukke Brugerens konto på Servicen og slette indholdet af Brugerens annoncer og lokalesøgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Servicen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Servicen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Servicen eller på anden måde skade på Servicen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Servicen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Servicen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Servicen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Servicen, herunder opbygningen og sammensætningen af Servicen, udover hvad der følger af normal brug af Servicen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Servicen.
8.5
Servicen overdrager ingen immaterielle rettigheder til Brugeren, hverken helt eller delvist. Brugeren må ikke kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, eller distribuere noget materiale fra Servicen uden foregående skriftlig tilladelse fra Servicen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1

Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Servicen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Servicen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.