Hvad skal jeg inkludere i en erhvervslejekontrakt?

9. august 2023
Hvad skal jeg inkludere i en erhvervslejekontrakt?
Hvad skal jeg inkludere i en erhvervslejekontrakt?

Hvad skal jeg inkludere i en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en afgørende del af enhver forretningsaftale mellem en udlejer og en lejer. Den sikrer, at begge parter forstår og accepterer vilkårene for aftalen, hvilket reducerer risikoen for fremtidige konflikter. Men hvad skal man inkludere for at sikre, at alle vigtige aspekter er dækket?

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en skriftlig aftale mellem udlejer og lejer, der bestemmer vilkårene for lejen af en erhvervsejendom. Den adskiller sig fra en boliglejekontrakt, idet den ofte indeholder specifikke bestemmelser omkring forretningsbrug, driftsomkostninger og skattemæssige overvejelser.

Kerneelementer i en erhvervslejekontrakt

 1. Beskrivelse af ejendommen: Dette omfatter ejendommens adresse, størrelse, og eventuelle specifikke dele af bygningen, der er inkluderet i lejen.

 2. Lejeperiode: Angivelsen af start- og slutdato for lejeperioden, samt eventuelle muligheder for forlængelse.

 3. Lejeomkostninger: Prisen for lejen, hvordan og hvornår betaling skal ske, samt eventuelle årlige prisjusteringer.

 4. Depositum: Hvor meget der skal betales forud, og under hvilke omstændigheder depositummet vil blive refunderet.

 5. Vedligeholdelsesforpligtelser: Hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse og reparationer.

 6. Forsikring og skat: Klarlæggelse af, hvem der bærer ansvaret for forsikring af ejendommen, og hvordan skatter og afgifter håndteres.

 7. Opsigelsesvilkår: Betingelserne for opsigelse af lejekontrakten fra begge parters side.

 8. Misligholdelse: Hvad der betragtes som misligholdelse af kontrakten, og hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har i sådanne tilfælde.

Hvad skal man være opmærksom på i erhvervslejekontrakt?

 • Ret til ændringer: Er lejeren tilladt at foretage ændringer eller forbedringer på ejendommen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

 • Underudlejning: Må lejeren underudleje ejendommen eller dele af den?

 • Konkurrenceklausuler: Findes der begrænsninger for, hvilken type virksomhed der kan drives fra ejendommen, især hvis det er i direkte konkurrence med udlejers forretning?

 • Fornyelse: Hvordan og under hvilke betingelser kan kontrakten fornys, når den oprindelige lejeperiode udløber?

Hvad sker der, hvis enten lejer eller udlejer misligholder kontrakten?

I tilfælde af misligholdelse, som for eksempel manglende betaling af leje eller overtrædelse af kontraktens vilkår, kan den forurettede part have ret til at tage juridiske skridt. Dette kan inkludere opsagt lejekontrakt, tilbageholdelse af depositum eller retsforfølgning for tabte indtægter. Konkrete skridt og konsekvenser bør tydeligt angives i kontrakten for at undgå misforståelser.

Konklusion

Udarbejdelse af en solid og omfattende erhvervslejekontrakt er afgørende for at sikre, at både udlejer og lejer er beskyttet, og at begge parter klart forstår deres rettigheder og forpligtelser. Som altid anbefales det at søge juridisk rådgivning, når man udarbejder eller gennemgår en erhvervslejekontrakt for at sikre, at alle aspekter er korrekt og fuldt dækket.