Udlejningsoverskud

4. august 2023 | Skrevet af: Sara Petersen
Udlejningsoverskud

Hvad er udlejningsoverskud i erhvervsejendomme?

Udlejningsoverskud er et vigtigt begreb inden for kommerciel ejendomsinvestering. Det refererer til den økonomiske gevinst, som en udlejningsejendom genererer, når de totale lejeindtægter overstiger de tilknyttede omkostninger. Dette tal er afgørende for ejendomsinvestorer, da det giver dem en idé om, hvor rentabelt en ejendom er i forhold til de udgifter, der er involveret i at drive den.

Hvordan beregnes udlejningsoverskud?

Udlejningsoverskud beregnes ved først at opgøre de samlede lejeindtægter, som en ejendom genererer over en bestemt periode. Dette inkluderer alle de penge, der kommer ind fra lejere, uanset om det er en kontorbygning, et detailsted eller industrielle lokaler.

Herefter trækkes de forskellige omkostninger, der er forbundet med ejendommens drift, fra de samlede lejeindtægter. Disse omkostninger kan omfatte ejendomsskatter, forsikringspræmier, vedligeholdelsesomkostninger, reparationer og administration af ejendommen.

Når disse udgifter er fratrukket, får vi udlejningsoverskuddet. Hvis tallet er positivt, har ejendommen genereret overskud, og det anses generelt for at være en god investering. Hvis tallet er negativt, betyder det, at ejendommen ikke har genereret nok indtægter til at dække de nødvendige omkostninger, og det kan være et tegn på, at ejendommen ikke er særlig rentabel.

Hvad betyder udlejningsoverskud for ejendomsinvestorer?

Udlejningsoverskuddet er afgørende for ejendomsinvestorer, da det hjælper dem med at evaluere, hvor godt en ejendom yder i forhold til deres investering. Hvis udlejningsoverskuddet er betydeligt, kan det tiltrække flere investorer, da det indikerer en potentiel god afkastning på investeringen.

Lad os tage et konkret eksempel for at illustrere betydningen af udlejningsoverskud i erhvervsejendomme: Forestil dig, at en investor overvejer at købe en kontorbygning til 10 millioner kroner. Efter beregning af de forventede lejeindtægter og omkostninger for ejendommen over en periode på 5 år, finder investor ud af, at udlejningsoverskuddet vil være 2 millioner kroner efter disse 5 år. Dette viser, at ejendommen har potentiale til at generere en overskud på 2 millioner kroner over den nævnte periode. Dette kan hjælpe investor med at træffe en beslutning om, hvorvidt ejendommen er en god investering.

I sidste ende er udlejningsoverskudet en vigtig målestok for at vurdere en kommerciel ejendoms rentabilitet og kan være afgørende for beslutningen om at investere eller ej.