Rapportér

Lager til leje, Glostrup, Smedeland

Foto leveres af Google Streetview og kan være upræcist:
  • 144047
  • Lager
  • 8 - 216 m2
  • 54.000 Kroner
  • 81.338 Kroner
  • 250 Kroner/m2/år
  • 376 Kroner/m2/år

Billige lager/opbevaringsrum

Fra kr. 251,04 i månedlig leje, alt inkl.

Området:
Lejemålet er en del af Glostrup/Albertslunds eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og kun få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen.

Lejemålet:
Lejemålet er en del af en større ejendom på 5.722 m2, hvor der ud mod Naverland er 4 "pavilloner", som skal være med til at bringe liv til adressen i form af butikker, restauranter og lignende.

Lejemålene ligger i underetagen. Enkelte lejemål har adgang direkte fra gadeplan via trappe, og nogle lejemål har adgang via indvendig trappe. Opbevaringsrummene er tørre og varme.

I forbindelse med leje af lager i størrelserne 8-216 m2, er det også muligt at leje kontorplads efter behov. Kontorlokalerne udgør fra 21-71 m2, og er beliggende på 1. sal i bygningen. Et godt kontor i kontorfællesskabet kan lejes fra kr. 1.772,70 om måneden alt inkl.

Parkerings- og trafikforhold:
Der er omkring ejendommen ca. 100 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Lige overfor ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St.

Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut.

Fælles-, drift- og varmeudgifter:
Lejers betaling af drift- og varmeudgifter udgør samlet kr. 127,00 pr. m2 om året, og tillægges den årlige leje på kr. 250,00 pr. m2.

Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden.

Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand samt henlæggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg.

Leje:
Et fint og tørt lager kan lejes fra kr. 251,04 pr. måned alt inklusiv. (166,66 + 84,38)

Regulering af leje:
Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%. Første gang 1. januar 2020.

Størrelse:
Lejemålene udgør fra 8 - 216 m2, hvor man har mulighed for at leje flere opbevaringsrum ved siden af hinanden - Helt efter lejers behov.

Indretning:
Lejemålet overtages rengjort.

Depositum:
Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt.

El:
Alle udgifter til forsyning af det lejede med el, inkl. afgifter og eventuel målerleje, er inkluderet i fællesudgifterne som er en del af lejen.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i en måned.

Indflytning:
Efter aftale

Dette lokale ligger i Glostrup kommune - klik her for mere info...