Rapportér

Kontor til leje, Glostrup, Naverland

Foto leveres af Google Streetview og kan være upræcist:
  • 145295
  • Kontor & Showroom & Lager
  • 1.189 m2
  • 531.470 Kroner
  • 671.772 Kroner
  • 446 Kroner/m2/år
  • 564 Kroner/m2/år

Lyse og præsentable kontorer

Området:
Lejemålet er en del af Glostrup/Albertslunds eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen.

Lejemålet:
Lejemålet er en del af en større ejendom på 3.956 m2. Ejendommen har 4 andre erhvervslejere i nabobygningerne.

Lejemålet har indgang ud mod [xxxxx] , hvor man igennem en dobbeltdør træder ind i lejemålets foyer med mulighed for reception. Fra foyeren kan man ligeledes gå til højre og venstre, hvor man kommer videre til to store åbne kontorlandskaber med godt lys fra de mange ovenlysvinduer.

Fra disse åbne kontorer kan man tilgå mindre kontorer/mødelokaler, hvor nogle af dem har udsigt og direkte adgang til den skønne atriumgård. Alle lejemålets kontorer har et flot lyst trægulv.

I forbindelse med lejemålets tekøkken er også en fin frokoststue med direkte udgang til atriumgården, hvor man ville kunne sætte et par borde op i solen og nyde frokosten.

Ønsker ny Lejer en større modernisering eller en opdeling af af lejemålet, kan dette forhandles med Udlejer.

Lejemålet er af Albertslund Kommune begrænset til at kunne anvendes til nethandel/lager/showroom kombineret med kontor. Lejemålet må derfor ikke anvendes som rent kontor.

Parkerings- og trafikforhold:
Der er omkring ejendommen gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Lige uden for ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St.

Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut.

Driftsudgifter:
Lejers betaling af aconto driftsudgifter udgør kr. 118,31 pr. m2 om året.

Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden.

Varmeudgifter:
Lejers betaling af aconto varmeudgifter udgør kr. 88,62 pr. m2 om året.

Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand, samt henlæggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg.

Leje:
Den månedlige leje udgør kr. 44.289,16.

Svarende til:
Kr. 495,00 pr. m2 for kontor.
Kr. 250,00 pr. m2 for kælder/opbevaring.

Ønsker ny Lejer en større modernisering af lejemålet, tillægges dette til lejen.

Regulering af leje:
Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2%. Første gang 1. januar 2020.

Størrelse:
Lejemålet udgør 956 m2 kontor, med tillæg af 233 m2 kælder/opbevaring.

Indretning:
Lejemålet overtages nymalet og rengjort.

Depositum:
Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for Lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt.

El:
Der er separat elmåler til alle lejemål.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i en måned. Ved indgåelse af lejekontrakt forhandles en fælles, mellem Lejer og Udlejer, uopsigelighedsperiode.

Indflytning:
Efter aftale

Dette lokale ligger i Glostrup kommune - klik her for mere info...