Fastsættelse af leje

Til forskel fra udlejning af bolig, kan du selv fastsætte prisen på udlejning af erhvervslokaler. Fastsættelse af leje for dine lokaler sker altså efter aftale med lejer, og der er således ingen maksimumpris.

 Som udlejer skal man dog være opmærksom på, at hvis lejen ikke er aftalt med lejer,  udgør lejen det beløb, som anses for markedslejen af erhvervslokalerne.

 Derudover er det vigtigt at specificere i lejekontrakten, hvilke udgifter lejer skal forvente at betale udover lejen, og der skal ligeledes være en estimeringen af udgifternes størrelse. Når du skal fastsætte lejen for dine erhvervslokaler, er det altså lige så vigtigt at fastsætte de udgifter, som kommer udover lejen. Hvis du ikke angiver de ekstra udgifter i kontrakten, skal du ikke forvente at kunne opkræve dem fra lejer.

Skal du udleje et lokale? Klik her!