Erhvervslejeloven

Erhvervslejeloven dækker den lov, der gælder ved udlejning af lokaler til alt andet formål end beboelse. Den trådte i kraft 1. januar 2000 og gælder både aftaler indgået efter ikrafttrædelsen og indeholder derudover også overgangsregler for lejeaftaler før ikrafttrædelsen.

Det er en god idé at sætte sig ind i erhvervslejeloven, inden man udlejer sine lokaler, da den indeholder vigtige regler og information, som man som udlejer skal være opmærksom på. Erhvervslejeloven bygger i høj grad på aftalefrihed. Det vil sige, at udlejer og lejer skal tage stilling til en lang række spørgsmål i forhold til lejevilkårene. Det er altså ekstra vigtigt at være opmærksom, når der forhandles om lejekontrakt, da aftalefriheden medfører stor fleksibilitet og frihed i kontrakten. Her på siden vil erhvervslejelovens vigtigste paragraffer, som man som udlejer skal være opmærksom på inden man laver sin lejeaftale, blive gennemgået.

Skal du udleje et lokale? Klik her!