Vilkår for Virksomhedslokaler.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@virksomhedslokaler.dk

1. Generelt
1.1
Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.virksomhedslokaler.dk, herefter benævnt "Lokalesøgemaskinen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Lokalesøgemaskinen og er gældende Virksomhedslokaler.dk ApS: Social Housing Media ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 38854925  (herefter " Virksomhedslokaler.dk ApS ") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en Virksomhed med et aktivt CVR-nummer der opretter en konto på Lokalesøgemaskinen.
1.2
Lokalesøgemaskinen er udelukkende til erhvervsmæssig brug og må kun bruges af virksomheder med et aktivt CVR-nummer. Lokalesøgemaskinen må ikke anvendes af privatpersoner/forbrugere. Opretter en privatperson/forbruger alligevel en profil på Lokalesøgemaskinen, forbeholder Lokalesøgemaskinen sig ret til at deaktivere denne profil. Der sker ikke tilbagebetaling i det omfang en privatperson/forbruger alligevel vælger at benytte Lokalesøgemaskinen, ligesom privatpersonen/forbrugeren giver afkald på sin lovpligtige fortrydelsesret hvis privatpersonen/forbrugeren alligevel benytter Lokalesøgemaskinen.
1.3
Det er forbudt for virksomheder i betalingsstandsning eller for konkursramte virksomheder at oprette sig på Lokalesøgemaskinen, da Lokalesøgemaskinen ikke ønsker at koble andre brugere sammen med dårlige betalere. Lokalesøgemaskinen forbeholder sig derfor ret til uden nærmere varsel at lukke profiler, der er oprettet med mailadresser eller hjemmesider, som er ejet af konkursramte virksomheder eller virksomheder i betalingsstandsning. Virksomheder der går konkurs eller i betalingsstandsning efter oprettelse på Lokalesøgemaskinen forpligter sig til at informere Lokalesøgemaskinen herom med det samme.
1.4
Lokalesøgemaskinen leverer gennem Lokalesøgemaskinen en service, hvor lokaleudbydere og lokalesøgere kan komme i direkte, hurtig og dynamisk kontakt med hinanden. Anvendelsen af Lokalesøgemaskinen er i udgangspunktet gratis, men brugerne har mulighed for at tilkøbe abonnementer, som giver en række ekstra fordele. Alle abonnementer er løbende abonnementer, som skal afmeldes af Brugeren selv når Brugeren ikke længere har brug for det.
1.5 
Medarbejdere for erhvervsmæglerfirmaer må ikke ikke uden eksplicit aftale med Lokalesøgemaskinen oprette en Bruger på lokalesøgemaskinen. En forespørgsel om samarbejde kan sendes på support@virksomhedslokaler.dk.
1.6
Lokalesøgemaskinen forsøger igennem crawling at samle - aggregere - alle ledige lokaler i Danmark fra frit tilgængelige hjemmesider. Lokalesøgemaskinen er også en helt automatisk markedsplatform, hvor brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af lokaler eller lokalesøgeannoncer, hvor lokaleudbydere og lokalesøgere kan rekvirere hinandens kontaktinformationer og hvor brugere kan tilgå relevante søgeresultater i form af lokaler eller lokalesøgere.
1.7
Det er en betingelse for at oprette sig som Bruger, at Brugeren giver samtykke til, at Lokalesøgemaskinen må sende Brugeren mails om lokaler og services ved oprettelse, da dette er en meget væsentlig del af Lokalesøgemaskinens service.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Lokalesøgemaskinen.
2.2
Ved oprettelse af en konto på Lokalesøgemaskinen accepterer Brugeren at modtage e-mails fra Lokalesøgemaskinen. Mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til en side, hvor Brugeren kan indstille hvilke mails Brugeren ønsker at modtage. Brugeren kan også til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil, hvilket sker nederst på siden "Dine data" under "Din profil".
2.3
Ved brug af Lokalesøgemaskinen accepterer Brugeren, at Lokalesøgemaskinen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Lokalesøgemaskinen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Lokalesøgemaskinen. Lokalesøgemaskinen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Lokalesøgemaskinen. Se en detaljeret beskrivelse af vores cookiepolitik.
2.4
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Lokalesøgemaskinen, og Brugeren accepterer, at Lokalesøgemaskinen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Lokalesøgemaskinen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Lokalesøgemaskinen.
2.5
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Lokalesøgemaskinen. Hvis Brugeren har et abonnement skal dette afmeldes før en deaktivering kan finde sted. FordelsBrugeradgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende FordelsBrugeradgangsperioder. Allerede betalte FordelsBrugeradgange tilbagebetales ikke.
2.6
Hvis Brugeren ønsker, at tredjepart agerer på vegne af Brugeren i forhold til Brugerens profil på Lokalesøgemaskinen, skal tredjepart fremvise tilstrækkelig dokumentation for, at tredjepart kan agere på vegne af Brugeren.

3. For lokalesøgere
3.1
Kun personer, der leder efter et nyt lokale kan oprette sig som lokalesøgere på Lokalesøgemaskinen. Brugeren skal sikre, at en søgeannonces indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en søgeannonce. Lokalesøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Søgeannoncer skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at lokalesøgningen ikke længere er aktuel.Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Lokalesøgeren får disse services uden at betale: i)Lokalesøgeren kan lave en lokalesøgerannonce, hvor lokaleudbydere der er FordelsBrugere kan kontakte lokalesøgeren, ii) lokalesøgeren kan få besked om relevante boliger per mail og iii) lokalesøgeren kan kontakte de lokaleudbydere, der har opgraderet til FordelsBrugere. Lokalesøgere får disse fordele ved at opgradere til FordelsBruger: i) Lokalesøgerens lokalesøgerannonce bliver fremhævet og placeret højere i søgeresultaterne, ii)  lokalesøgeren får hurtigere mail-besked om de mest eftertragtede lokaler, og iiii) lokalesøgeren får adgang til alle lokaler i Lokalesøgemaskinen (hvis et lokale er lagt op af en lokaleudbyder, får lokalesøgeren dennes kontaktinfo, hvis et lokale er hentet ind af crawleren kan lokalesøgeren gå til originalkilden).
3.3
Ved oprettelse som lokalesøger, er Brugeren forpligtet til at indrykke en annonce indeholdende en beskrivelse af det ønskede lokale inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.4
Lokalesøgeren kan lægge et foto på sin lokalesøgerannonce. Det er lokalesøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Lokalesøgemaskinen, herunder, at det ikke er af seksuel karakter og at lokalesøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Lokalesøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Lokalesøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Lokalesøgeren kan blive kontaktet af lokaleudbydere per mail og telefon i disse situationer: Hvis man som lokalesøger opretter en lokalesøgerannonce kan man blive kontaktet af udlejere der har erhvervslokaler der matcher ønskerne i annoncen. Hvis man som lokalesøger rekvirerer lokaleudbyderens kontaktinformation via en lokaleannonce kan denne blive kontaktet af den lokaleudbyder, der har den pågældende lokaleannonce, samt af lokaleudbydere der har lokaler der minder meget om lokalerne i den annonce, som man som lokalesøger har rekvireret yderligere info om.

4. For lokaleudbydere

4.1
Ved oprettelse af en konto som lokaleudbyder, forpligter Brugeren sig til udelukkende at rette henvendelse til potentielle lokalesøgere med tilbud om et lokale, der matcher den pågældende lokalesøgers ønsker og behov som oplyst i lokalesøgeannoncerne på Lokalesøgemaskinen, eller til lokalesøgere der har rekvireret yderligere info om lokaleudbyderens lokale, eller til lokalesøgeren der har rekvireret yderligere info om et andet lokale der minder meget om et lokale, som lokaleudbyderen har.
4.2
Kun lokaleudbydere, ejendomsmæglere og advokater, der repræsenterer lokaleudbydere, er berettiget til at oprette en konto på Lokalesøgemaskinen. Brugere må kun annoncere lokaler, som de er bemyndiget til at håndtere, eller som de selv har ejendomsret over.
4.3
Det er lokaleudbydernes fulde ansvar, at information i lokaleudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Lokaleudbyderne indestår for, at lokaleudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Lokalesøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Lokalesøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette. Lokalesøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i annoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når lokalet ikke længere er ledigt.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til lokalesøgere, har lokaleudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Lokaleudbydere får disse services uden at betale: i) Lokaleudbyderen kan lave en lokaleannonce, hvor lokalesøgere der er FordelsBrugere kan kontakte lokaleudbyderen, ii) lokaleudbyderen får per mail besked om relevante lokalesøgere, der har oprettet en søgeannonce og iii) lokaleudbyderen kan hente kontaktdata på de lokalesøgere, der har oprettet en søgeannonce og selv har opgraderet til FordelsBrugere. Lokaleudbydere får disse fordele ved at opgradere til FordelsBruger: i) Lokaleudbyderens lokaleannonce placeres højere i søgeresultaterne, ii) alle lokalesøgere (uanset om lokalesøgeren er oprettet som FordelsBruger eller ej) kan kontakte lokaleudbyderen via dennes annonce og iii) lokaleudbyderen kan kontakte alle lokalesøgere, der har oprettet en lokaleannonce.  
4.6
Når en lokaleudbyder opretter en lokaleannonce kan lokaleudbyderen kontaktes per mail eller telefon af lokalesøgerne.  

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Lokalesøgemaskinen er også en annonceringsplatform med Brugergenereret indhold, hvor lokalesøgere og lokaleudbydere annoncerer lokaler og lokaleønsker. Lokalesøgemaskinen er alene formidler af indholdet på Lokalesøgemaskinen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Lokalesøgemaskinens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Lokalesøgemaskinen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Lokalesøgemaskinen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Lokalesøgemaskinen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Lokalesøgemaskinen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Lokalesøgemaskinen.

7. Betaling og fortrydelsesret
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Lokalesøgemaskinen er angivet eksklusiv moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Både lokalesøgere og lokaleudbydere kan oprette en brugerkonto hos Lokalesøgemaskinen uden betaling. Brugere kan vælge at tilkøbe en eller flere abonnementsydelser, som giver en række ekstra fordele. Køb af en abonnementsydelse foretages på følgende måde: i) Opret en brugerkonto eller log ind på en eksisterende brugerkonto. ii) Vælg "Tilkøb" i menuen under Din profil. iii) Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at lokalesøgemaskinen automatisk må foretage betaling fra dit betalingskort, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. iiii) indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser. Abonnementet fortsætter automatisk som løbende abonnement, indtil det opsiges. Det betyder, at Lokalesøgemaskinen automatisk vil foretage betaling fra dit betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, medmindre abonnementet forinden er blevet opsagt. Du kan opsige dit abonnement ved at følge fremgangsmåden i pkt. 7.5. Der er ingen binding på abonnementet og en opsigelse vil derfor få virkning fra udløbet af den igangværende abonnementsperiode.Abonnementet kan ikke opsiges via det digitale interface de første 3 timer efter købet. Abonnementet kan dog altid, og fra det tidspunkt det købes, opsiges ved at sende en mail til support@virksomhedslokaler.dk. Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Lokalesøgemaskinen forsøge at foretage betalingen igen i en periode for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet, således at brugeren ikke utilsigtet mister den service og de fordele som brugeren forventer at modtage. Lokalesøgemaskinen vil ligeledes forsøge at foretage betalingen når brugeren forsøger at tilgå de fordels-ydelser som abonnementet giver, og som brugeren forventer at brugeren har.
7.3
Ved køb af produkter på Lokalesøgemaskinen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail.
7.4
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode. 
7.5
FordelsBrugerabonnementet kan slås fra ved at trykke på Din profil i toppen på www.virksomhedslokaler.dk , herefter trykke på siden "Fakturaer mv.", herefter trykke på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, og herefter følge vejledningen  på den side, der fremkommer efter klik på knappen ”Adgangsprogram”. Abonnementet skal afmeldes af Brugeren selv. Dette er for at sikre, at det ikke er muligt for andre end Brugeren selv at slå en Brugers abonnement fra mod Brugerens intention. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og FordelsBrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. 
7.6
På siden ”Fakturaer” kan alle fakturaer hentes.  
7.7
Lokalesøgemaskinen er udelukkende rettet mod virksomheder, hvorfor der ikke er nogen fortrydelsesret, som beskrevet i 1.2. 

8. Brugerens brug og misbrug af Lokalesøgemaskinen
8.1
Misbrug af Lokalesøgemaskinen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Lokalesøgemaskinen ret til at lukke Brugerens konto på Lokalesøgemaskinen og slette indholdet af Brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Lokalesøgemaskinen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Lokalesøgemaskinen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Lokalesøgemaskinen eller på anden måde skade på Lokalesøgemaskinen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Lokalesøgemaskinen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Lokalesøgemaskinen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Lokalesøgemaskinen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Lokalesøgemaskinen, herunder opbygningen og sammensætningen af Lokalesøgemaskinen, udover hvad der følger af normal brug af Lokalesøgemaskinen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Lokalesøgemaskinen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Lokalesøgemaskinen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Lokalesøgemaskinen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.